เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » รายชื่อนักศึกษาที่มีโน๊ตบุค » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภัณฑ์
สำนักงาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์
จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
01   ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 156 6,279 301 211 8,064
02   ฝ่ายวิชาการ 2 6 19 2 74
03   ฝ่ายกิจการนักศึกษา 0 15 0 0 33
06   ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 2 0 2
07   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0 0 1 0 1
    158 6,300 323 213 8,174
ทั้งหมด 5 หน่วยงาน
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48